Most ev.č. 50-171/A Hronská Breznica

Realizácia: r. 2005
Investor: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Typ dilatačného zariadenia:
TRANSFLEX - T 100