I/50 ( R2 ) Tornaľa - preložka

Realizácia: r. 2005 - 2006
Investor: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Typ dilatačného zariadenia:
TRANSFLEX - T 50