Prihlásenie pre partnerov
Meno
Heslo
Nová registrácia
 

- opravy mostov
- dilatačné zariadenia
- mostné závery
- TRITON
- TRANSFLEX
- odvodňovacie sústavy

 

 
O firme

O firme

Spoločnosť s ručením obmedzeným  AQUA - VITA vznikla v roku 1991.

Od   svojho  vzniku   sa  orientovala   na   dva hlavné  predmety   činnosti a to  na využívanie minerálnych prameňov a opravy dopravných stavieb so špecializáciou na príslušenstvá mostov.

Prvý predmet činnosti, využívanie minerálnych prameňov, bol v roku 1995 pozastavený a firma sa začala orientovať hlavne na výrobu dilatačných zariadení mostov, odvodňovacích sústav a pod.

Na začiatku tohto obdobia nadviazala firma veľmi dobrú spoluprácu s jednou z najväčších firiem v českej republike so Stavbami silnic a železnic Praha.

Spoločnosť AQUA-VITA s.r.o. vyrábala kompletne celý sortiment riadiacich mechanizmov dilatačných zariadení typu SHV-3W a zároveň zabezpečovala
montáž týchto zariadení v Slovenskej republike.

V tomto období začala firma prenikať aj do zahraničia, hlavne do Poľskej republiky.
Zároveň vykonávala aj celkové a čiastočné opravy mostov v Slovenskej, ale aj Českej republike.

Ako postupoval rozvoj firmy, zároveň  rástli aj nároky na zabezpečovanie nárokov a požiadaviek trhu v oblasti dilatačných zariadení.

Tieto požiadavky sa už veľmi ťažko dali plniť v období po rozdelení bývalej Česko-slovenskej republiky. Táto situácia si vyžiadala, aby spoločnosť ukončila výrobu dilatačných zariadení typu SHV-3W.

V roku 1995 začala spoločnosť vyvíjať vlastné dilatačné zariadenia s využitím technických a praktických skúseností z predchádzajúcej výroby. V roku 1999 boli do výroby zavedené nové dilatačné zariadenia pod obchodným názvom "TRITON". Odborná verejnosť a investorská sféra od počiatku veľmi kladne prijali tento výrobok a veľmi rýchlo sa uplatňoval aj v tých najnáročnejších konštrukciách mostov nie len doma , ale aj v zahraničí.

Zvyšovanie záujmu zo strany odberateľov o tento výrobok vyvolal potrebu jeho ochrany na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Dôkazom vysokého štandardu týchto zariadení je, že boli použité napr. pri rekonštrukcii oceľového mosta Márie Valérie cez Dunaj v Komárne, kde tento typ zariadení uspel v celoeurópskej konkurencii. V tomto období, taktiež spoločnosť úspešne dodávala na trh aj ďalšie typy dilatačných zariadení, ako bitumenové MOBIS alebo podpovrchové typu PPD-20. Taktiež boli do výroby z vlastného vývoja zavedené mobilné  variče  asfaltových  zmesí,  ktoré   sa  aj   v   súčasnosti   vyrábajú   pre    domácich  a zahraničných odberateľov. Boli zrealizované aj špeciálne zákazky, ako výroba mobilného distribútora, technologického modifikačného celku na výrobu asfaltových emulzií a iné.

V ostatných rokoch sa výrazne zvýšil dôraz na dobudovanie diaľničnej siete na Slovensku, ale aj nároky na rozsah a kvalitu opráv používaných mostov. S týmto trendom úzko súvisí požiadavka rozšírenia sortimentu dilatačných zariadení, ktoré ale spĺňajú najnáročnejšie požiadavky na kvalitu, použiteľnosť a ochranu životného prostredia. Spoločnosť zareagovala tak, že z vlastného vývoja zaviedla do výroby v roku 2004 nový progresívny typ dilatačného zariadenia pod obchodným názvom "TRANSFLEX".

Popri všetkých nárokoch, ktoré toto zariadenie musí spĺňať, jednou z jeho hlavných predností je , že  v sortimente mechanických dilatačných zariadení je to zariadenie s najmenšou prejazdovou hlučnosťou. Vzhľadom na jeho jedinečnú konštrukciu je tento typ zariadenia taktiež predmetom patentovej ochrany a zároveň začína byť aj veľmi perspektívnym výrobným programom pre najbližšiu budúcnosť spoločnosti.

Tlač stránku   Tlač stránku
Tlač stránku
Copyright 2010 © AQUA-VITA s.r.o.
Galvaniho 12/A, Bratislava 821 04
Tel:  +421 2 43422350
Fax:  +421 2 43422352
E-mail: aquavita@aquavita.sk
www.aquavita.sk
googlePR.sk - PageRank zadarmo
Powered by Truelite s.r.o. Tlač stránku