Prihlásenie pre partnerov
Meno
Heslo
Nová registrácia
 

- opravy mostov
- dilatačné zariadenia
- mostné závery
- TRITON
- TRANSFLEX
- odvodňovacie sústavy

 

 
Dilatačné závery mostov typ Triton / Presnosť výroby a montáže

Presnosť výroby a montáže

 

DZM TRITON musia byť vyrobené v zmysle schválenej projektovej a výrobnej dokumentácie. Základné konštrukčné usporiadanie určuje typový projekt príslušného radu typového vyhotovenia DZM TRITON.

Netolerované rozmery DZM TRITON sú vyhotovované v súlade s STN EN 22768-1: 1997 a STN EN ISO 13290: 2000. Prípadné odchýlky rozmerov, ktoré prevyšujú požiadavky týchto noriem, musia byť uvedené v požiadavkách odberateľa. DZM TRITON sú vyrábané v triede presnosti „c“ a riadiace mechanizmy DZM TRITON sú vyrábané v triede presnosti „m“.

Tolerancia výškového osadenia DZM TRITON v priečnom a v pozdĺžnom smere je ±3 mm od hodnôt predpísaných projektom.

Skutočná odchýlka od teoreticky vypočítaného rozmeru šírky škáry nesmie byť väčšia ako ±5 mm na celú dĺžku DZM TRITON.

Tlač stránku   Tlač stránku
Tlač stránku
Copyright 2010 © AQUA-VITA s.r.o.
Galvaniho 12/A, Bratislava 821 04
Tel:  +421 2 43422350
Fax:  +421 2 43422352
E-mail: aquavita@aquavita.sk
www.aquavita.sk
googlePR.sk - PageRank zadarmo
Powered by Truelite s.r.o. Tlač stránku