Prihlásenie pre partnerov
Meno
Heslo
Nová registrácia
 

- opravy mostov
- dilatačné zariadenia
- mostné závery
- TRITON
- TRANSFLEX
- odvodňovacie sústavy

 

 
Dilatačné závery mostov typ Triton / Bezpečnostné predpisy

Základné ustanovenia


Pri manipulácii a počas práce s DZM TRITON je potrebné dodržiavať predpisy vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb.

Pri výrobe konštrukcií DZM TRITON je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy platné pre prácu v strojných dielňach a prevádzkach. Záväzné bezpečnostné predpisy sú vypracované podľa vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. a súvisiacich predpisov.

Pri vykonávaní montáže DZM TRITON do mostných objektov sa jedná prevažne o práce vo výškach, v zmysle § 47 až § 61 vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb.. Pracovisko (miesto) montáže DZM TRITON musí byť zaistené zábranami proti prepadnutiu pracovníkov cez okraje mosta.

Pred začatím montážnych prác a po ich skončením je potrebné skontrolovať mechanizmy, stroje a zariadenia, ktoré sa pri montážnych prácach používajú.

Upevňovanie a viazanie DZM TRITON pomocou viazacích závesných prostriedkov pri manipulácii so žeriavom môžu vykonávať len osoby s platným viazačským preukazom.

Zváračské práce pri výrobe a montáži DZM TRITON môžu vykonávať len pracovníci s platným zváračským oprávnením.

Tlač stránku   Tlač stránku
Tlač stránku
Copyright 2010 © AQUA-VITA s.r.o.
Galvaniho 12/A, Bratislava 821 04
Tel:  +421 2 43422350
Fax:  +421 2 43422352
E-mail: aquavita@aquavita.sk
www.aquavita.sk
googlePR.sk - PageRank zadarmo
Powered by Truelite s.r.o. Tlač stránku