Prihlásenie pre partnerov
Meno
Heslo
Nová registrácia
 

- opravy mostov
- dilatačné zariadenia
- mostné závery
- TRITON
- TRANSFLEX
- odvodňovacie sústavy

 

 
Dilatačné závery mostov typ Triton / Kontrola kvality

Všeobecné ustanovenie

Kontrola kvality DZM TRITON je vykonávaná v zmysle požiadaviek STN EN ISO 9001. Dodávané materiály sú kontrolované podľa príslušných STN. Špeciálne konštrukčné materiály, ako krajný F profil, stredový I profil sa vyrábajú z normovaných materiálov podľa technologického postupu výrobcu. Gumový tesniaci profil (výrobca Vegum a. s. Dolné Vestenice) sa vyrába podľa TP 348 A9 a TP 374 A9.

Proces výroby a dodržovanie kvality je upravený a riadený priamo vo výrobe zodpovedným pracovníkom pre kvalitu.

Podmienky pre výrobu a dodávku DZM TRITON


Kontrola kvality výroby konštrukcie DZM TRITON

Kontrola kvality výroby oceľovej konštrukcie DZM TRITON a jeho jednotlivých súčastí sa vykonáva podľa projektovej dokumentácie, predmetných technologických pravidiel, výrobnej a dodávateľskej dokumentácie nasledovným postupom:
a)vstupná kontrola základných materiálov,
b)kontrola výroby oceľových dielcov,
c)kontrola výrobených dielcov podľa dokumentácie,
d)kontrola výroby špeciálnych súčastí (riadiacie mechanizmy, priečne suporty),
e)kontrola zostavy dielcov podľa dokumentácie,
f)kontrola kvality vyhotovenej povrchovej úpravy a použitých náterových systémov,
g)komplexná kontrola výroby hotového DZM TRITON,
h)výstupná kontrola, vrátane vystavenia Osvedčenia o kvalite a kompletnosti výrobku.

Kontrola kvality osadenia DZM TRITON

Kontrola kvality osadenia DZM TRITON sa uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie a predmetných technologických pravidiel. Kontrola je zameraná na:
a)výškové a smerové osadenie DZM TRITON,
b)dodržanie priečnych a pozdĺžnych spádov,
c)kvalitu a spôsob privarenia kotiev,
d)skutočné funkčné tepelné nastavenie dilatácie vo vzťahu k teplote mosta.

Podmienky pre dodávateľa stavebných prác

Dodávateľ stavebných prác, ktoré obsahujú vyhotovenie dilatačného lôžka s armatúrou, debnenia, podbetónovania, hydroizolácie a konštrukcie vozovky sa riadia schválenou projektovou dokumentáciou, súvisiacimi predpismi a technickými kvalitatívnymi podmienkami (TKP - ak sú uplatňované), príslušnými normami a týmito technologickými pravidlami.

Tlač stránku   Tlač stránku
Tlač stránku
Copyright 2010 © AQUA-VITA s.r.o.
Galvaniho 12/A, Bratislava 821 04
Tel:  +421 2 43422350
Fax:  +421 2 43422352
E-mail: aquavita@aquavita.sk
www.aquavita.sk
googlePR.sk - PageRank zadarmo
Powered by Truelite s.r.o. Tlač stránku